Soupis poznámek k Dutch Bros. ($BROS)

404m.com, 22:16:41, 8x přečteno

Najít zajímavé investi?ní p?íležitosti není snadné, ?asto pom?že agregace dat podle r?zných parametr?, ale hodí se sledovat i lidi, kte?í mají v?tšinou pravdu anebo zajímavé zkušenosti. P?esn? takto jsem p?išel k tipu na Dutch Bros.…

« 6. ledna 2024 14. ledna 2024 21. ledna 2024 »