Jak mi jde investování na eToro – listopad 2023

404m.com, 23:27:52, 4x přečteno

V listopadu jsem pokra?oval s výjimkou jednoho týdne, kdy jsem byl pracovn? mimo, s pravidelným logováním mých myšlenek a obchod?. P?itom zárove? na eToro píšu i p?ehled zpráv, které jsem ?etl. Hlavn? jsme se zam??il na ropu, kde jsem…

« 1. prosince 2023 2. prosince 2023 3. prosince 2023 »