Zp?soby zobrazení výsledk? v Googlu

weblog.jakpsatweb.cz, 30. března 2024 ve 14:48:49, 2x přečteno

Marek Prokop nast?ádal 20 obrázk? zvláštních zp?sob? zobrazení jednotlivých výsledk? v Googlu. Album Jak Google zobrazuje výsledky hledání najdete na Facebooku a dostat by se k n?mu m?l i nep?ihlášený uživatel. Cením si tam hlavn? fundovaného výkladu pod obrázky a relativní úplnost p?ípad? r?zných zobrazení. N?které zdroje odkazující do odborných ?lánk? nebo nápov?dy Googlu, hlavn? o metadatech a mikroformátech, jsem ješt? nikdy nepotkal a tuším, že bych si je m?l prostudovat.

Pokračování na: weblog.jakpsatweb.cz

Související články

Ve středu dění: Každou středu (1)

Co to je? Tohle je takový malý mix. Zahrnuje upozornění na novinky z marketingu (jasněže hlavně PPC), zajímavosti, které mě v pozitivním i…

Způsoby zobrazení výsledků v Googlu

Marek Prokop nastřádal 20 obrázků zvláštních způsobů zobrazení jednotlivých výsledků v Googlu. Album Jak Google zobrazuje výsledky

P?t ?astých SEO chyb

Se zvyšováním po?t? aktualizací u Googlu a stejn? tak i u ostatních vyhledáva??, m?že být otravné a unavující udržet si stále správn?…


Komentáře

(nezobrazuje se)