Prodané .cz domény 31. ?íjna – 6. listopadu 2022

404m.com, 6. listopadu 2022 ve 23:58:00, 6x přečteno

Nejdražší z nich byla euroecho.cz, která se na dAukce po 27 p?íhozech vyšplhala na 6.555 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Podle archivu se na ní první obsah objevil v roce 2015. Jednalo se o informa?ní portál zam??ený na d?ní v EU. Stála za ním organizace EUMOS (Evropský ústav pro média a ob?anskou spole?nost). Obsah na webu p?estal být aktualizován v roce 2017 a v roce 2022 doména expirovala a byla smazána. Zajímavé je, že ahrefs k ní nenašel jediný zp?tný odkaz, což je trochu p?ekvapivé. Když na to koukám, tak netuším v ?em m?že být její hodnota.

Na druhém míst? skon?ila doména kdomasvatek.cz, jejíž cena na dAukce se vyšplhala na 2.422 CZK. Ani tato doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? první obsah vznikl v roce 2008, jednalo se stránku s tím kdo má aktuáln? svátek, pozd?ji p?ibyly pranostiky a další informace ke jmén?m. Doména za celou svou existenci nasbírala 378 zp?tných odkaz? z 30 domén, což není špatné. Podle m? super doména, kde by stálo za to obnovit p?vodní obsah, trochu ho vylepšit a web si m?že žít svým bezúdržbovým životem a vyd?lávat na reklamách.

A do t?etice chorvatsko-apartmany.cz na dAukce za 1.750 CZK. Tato doména již byla p?evedena na nového majitele. Je p?kn? stará, první záznam v archivu je z roku 2004. Vypadá to že na ní byl katalog ubytování v Chorvatsku. Má celkem ucházející odkazový profil 3647 zp?tných odkaz? z 27 domén.

Až do pond?lka m?žete p?idávat vaše .cz domény pod ?lánek Vaše .cz domény na prodej CXXI. (max 20K CZK). Nejlepší kousky op?t publikuje @DoménovýRobot na svém twitter ú?tu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)