Prodané .cz domény 26. ?ervence – 1. srpna 2021

404m.com, 1. srpna 2021 ve 23:47:03, 3x přečteno

Tento týden se pouze jedna doména prodala za více jak 1K CZK. Jednalo se o nezavislelisty.cz, jejíž cena se po 8 p?íhozech vyšplhala na 1,5K CZK. Doména prozatím nebyla ješt? p?evedena na nového majitele. První záznam v archivu je z roku 2016. Nacházel se na nich web vydavatelství z Kutné Hory. Ten zde byl minimáln? až do roku 2019. Moc úsp?šný ale z?ejm? nebyl. Na doménu vede jen 84 odkaz? z 22 domén. Nicmén? jsou tam i odkazy z Wikipedie. Doména je ideální na n?jaké zpravodajství. Um?l bych si tam p?edstavit i n?jaký seznam noviná?ských web? hodnocených podle d?v?ryhodnosti plus fact checking. Ur?it? by se dala použít i pro n?jakou reklamní kampa?. Nicmén? ta cena bude spíše za ty už existující zp?tné odkazy.

Tento týden jsem po delší dob? v?noval i SEO. V ?lánku  Za affiliate odkaz penalizace od Google? se v?nuji rozboru ?lánku na Google blogu pro vývojá?e. Konkrétn? ?ásti popisující doporu?ení pro affiliate odkazy.

B?hem tohoto týdne jsem p?idal na volnedomeny.xyz nový seznam Kryptom?ny. P?vodn? jsem trochu váhal, protože jsem ?ekal, že ze seznamu 82 slov bude v?tšina volná, ale jak se ukázalo opak je pravdou. Domény kryptom?n jsou jedny z nejvykoupen?jších.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 26. srpna – 1. zá?í

Po ?ty?ech m?sících tu máme jeden odchyt na Subreg. Tento týden jim povedlo získat pro svého zákazníka doménu s-finance.cz. Doména již byla…

Prodané .cz domény 23. – 29. srpna 2021

Nejdražší doménou tohoto týdne byla blognoviny.cz, která se na dAukce vydražila za 3.450 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 20. – 26. srpna

Tento týden se prodalo 33 .cz domén za celkovou cenu 12.110 CZK. Nejdražší z nich byla jakepojisteni.cz, kterou se poda?ilo odchytnout Subreg.…


Komentáře

(nezobrazuje se)