P?eklad The Cluetrain Manifesto

weblog.jakpsatweb.cz, 30. března 2024 ve 14:48:49, 2x přečteno

Tenhle p?eklad jsem m?l ud?lat už p?ed deseti lety. Knížka i web The Cluetrain Manifesto ten v?k už má. Ve své dob? byla velkou p?evratnou myšlenkou. Na sv?t? se od doby tato myšlenka ujímala a sv?t se p?esv?d?oval o její užite?nosti, ne-li rovnou správnosti. U nás ješt? dost spí. Hlavní myšlenkou The Cluetrain Manifesto je, že by lidé p?i obchodování spolu m?li mluvit p?ímo. Bez nutnosti filtrování informací p?es pí ár odd?lení. A internet jim k tomu dává p?íležitost.

Budu rád, pokud se kouknete na mou novou stránku cluetrain.rovnou.cz a p?e?tete si ?eský p?eklad 95 tezí. To je úvod ke knížce the cluetrain manifesto, kterou pak dál m?žete ?íst anglicky.

P?ekládat jsem za?al asi p?ed ?ty?mi lety a pr?b?žn? jsem to zapomínal dod?lat. S p?ekladem mi pomáhalo hodn? korektor?, kterým tímto d?kuji. Nakonec jsem se rozhodl do p?ekladu doplnit i úvod k úvodu, který je na originální stránce www.cluetrain.com úpln? naho?e, aby to bylo srozumiteln?jší. Tuto ?ást nikdo nekorigoval, tak snad tam nebudou chyby.

Pokračování na: weblog.jakpsatweb.cz

Související články

Překlad The Cluetrain Manifesto

Tenhle překlad jsem měl udělat už před deseti lety. Knížka i web The Cluetrain Manifesto ten věk už má. Ve své době byla velkou…

Jak je tezke nacasovat nakupy behem krize

Kdyz jsem kupoval muj prvni sklad pro XYZ bikes tak jsem netusil, ze se blizi nejaka krize. Ty signaly tam presto byly. Treba muj realitni business v…

Zajímavé UDRP – Porsche zkusilo zrušit doménu CayenneSex.com

Známé automobilce Porsche se nelíbil obsah domény CayenneSex.com. Majitel domény na ní provozoval eskort servis, kde odkazoval práv? na…


Komentáře

(nezobrazuje se)