Instalace nejnov?jší verze Apache 2.4, PHP 8.0, MariaDB 10.5 a Memcached na Windows 10

blog.zdenekvecera.cz, 25. října 2022 ve 15:43:16, 4x přečteno

Nainstalujte si webový server Apache 2.4 se skriptovacím jazykem PHP 8.0 p?ímo na sv?j po?íta? s Windows 10. K tomu si b?hem pár vte?in p?idejte databázový server MariaDB 10.5 a Memcached.

A pro fajnšmekry tu je návod na „VirtualHost“, který využijete pro více (sub)domén na localhostu. Každá (sub)doména bude mít vlastní „DocumentRoot“ a bude dostupná na samostatné adrese, nap?íklad http://tronlaserarena.cz.h a http://devtea.cz.h.

Nejnov?jší verzi PHP 8.0 stáhn?te z oficiálních stránek, najdete ji dole jako „PHP 8.0 (8.0.x)“, zip u varianty „VS16 x64 Thread Safe“ (stahujeme variantu Thread Safe, protože u Apache nebudeme používat FastCGI, ale LoadModule, více o tom nap?íklad zde).

Spolu s PHP je p?ibalena i spousta rozší?ení. Nejsou ale automaticky na?ítána, takže je t?eba ru?n? zvolit, která chceme zavád?t. Nejprve musíme ur?it místo, kde se rozší?ení nacházejí. V konfigura?ním souboru najd?te následující ?ádek:

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na

Pomalé na?ítání stránek na localhostu: Apache 2.4, PHP 5.3, Windows 8 a IPv4/IPv6

Možná jste také u Windows 7/8 zpozorovali problém dlouho trvajícího na?ítání stránek z localhostu, n?kdy t?eba 5-30 sekund. Takže…


Komentáře

(nezobrazuje se)