Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2021

cn130.com, 15. srpna 2021 ve 01:13:50, 0x přečteno

V ?ele po?tu registrací je n?mecká firma 1API GmbH, které p?ibylo 203 .cz domén. Na druhém míst? je ACTIVE 24 s 99 doménami a na t?etím nizozemská openprovider.com (Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu).

Trend je prost? prázdninový, navíc nikdo po?ádn? netla?í CZ.NIC kampan?. Velcí registráto?i se dlouhodob? zam??ují na nTLD a .eu, kde jim registry nabídnou lepší podmínky. Pokud tam hledáte své oblíbené velké registrátory (Wedos, Gransy, Forpsi), tak ti pokud nejedou kampa? tak ?ísla v?tšinou hodn? ská?ou, protože spekulanti mezi nimi p?esouvají .cz domény.

Pro p?ehled p?ír?stku hosting? na .cz doménách, byla bohužel statistika CZ.NIC rozbitá. Našel jsem jen data do 15.07.2021, takže následující tabulka shrnuje období 16.06 – 15.07.2021

nTLD u nás mohou registrovat jen spole?nosti Gransy (Subreg) a Wedos, protože mají ICANN akreditaci, kterou vyžadují smlouvy s registry jednotlivých nTLD. Ostatní registrují p?es t?etí stranu.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2021

V dubnu jsem zaznamenal na Twitter aprílový vtípek jen od jedné spole?nosti. Minulý rok apríl „neslavil“ celý internet a to z d?vodu…


Komentáře

(nezobrazuje se)