CloudFlare ($NET) – Q3/2022

404m.com, 13. listopadu 2022 ve 01:40:58, 1x přečteno

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakupoval 3x a navíc mám pár pozic i na spekulativním ú?u p?es eToro. CloudFlare je velice zajímavá investice, která má diverzifikované portfólio služeb i zákazník?. Zam??uje se na kybernetické bezpe?nost, ovšem v posledních m?sících postupn? spouští i další služby spojené s hostingem, cloudem a CDN.

V minulém p?ehledu jsem zdroje obratu ne?ešil. Nicmén? te? na firmu doléhá i problém silného dolaru, který jejich služby prodražuje mimo USA. CloudFlare má stabiln? obrat 53 % z USA (to samé ?íslo bylo i minulý kvartál a dokonce za 9 m?síc? 2021).

Cloudflare má p?kn? našlápnuto a potvrdil to hlavn? konferen?ní hovor, kde se mluví o tom že do p?ti let cht?jí mít obrat p?es 5 miliard USD. Získávají stále siln?jší pozici na trhu, kde konkurence naopak oslabuje. Podle CEO Matthew Prince, obsadili necelé 1 % potenciálního trhu, což je slušný prostor pro r?st.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Lockheed Martin ($LMT) – Q3/2022

Tento týden reportovala výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT), kterou mám v dividendovém portfoliu. Pozice není velká cca 2,83 %, ale…

CloudFlare ($NET) – Q2/2022

Od roku 2022 se má za?ít výrazn? na obratu spole?nosti podílet R2 Object Storage. R?st se však ?eká i v dalších segmentech (CloudFlare

CloudFlare – konferen?ní hovor Q1/2022

P?ed pár dny jsem do mého portfolia p?idal spole?nost ClouFlare ($NET), která se zam??uje na kybernetickou bezpe?nost, cloudové služby a t?ží…


Komentáře

(nezobrazuje se)