CZ.NIC plánuje zdražit a dražit .cz domény

404m.com, 19. října 2022 ve 22:56:44, 11x přečteno

Tou první je zvýšení ceny .cz domén. Aktuáln? je cena pro akreditované registrátory 145 K? bez DPH na rok a to za registraci i prodloužení. Na rozdíl od v?tšiny domén, se u .cz domény neplatí poplatek za zm?nu registrátora.

“Byli bychom rádi, kdyby cena domény mohla reagovat na inflaci. Ned?lali bychom vždycky jednou za ?as revizi té ceny, jako se to už párkrát v minulosti stalo, ale byl by to automatický mechanismus.”

K úpravám ceny by m?lo docházet na základ? zpráv statistického ú?adu zve?ejn?ných v pr?b?hu ledna. Samotná cena by se m?nila k 1. b?eznu každého roku. Takže p?íští rok nás ?eká zdražení o 30 CZK? Uvidíme.

V této dob? rozhodn? další zdražení nepot?ší, ale poslední dobou už nám to asi ani nep?ijde, když se zdražuje všechno. Kdo chce m?že vždy sáhnout po levn?jší alternativ? jako je doména .eu anebo prost? používat více subdomény.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kv?li r?stu mezd CZ.NIC pot?ebuje zdražit naše národní domény o 20 K?

Podle výro? zprávy za rok 2017 se navýšil po?et zam?stnanc? CZ.NIC na 129. M?že za to hlavn? projekt Turris a další projekty, které z?ejm?…

Pro? je pro ?esko nejlepší .cz a nem?že to za p?t let být jiná doména?

Kv?li zdražení .cz domény se rozjela nejedná vášnivá diskuze. P?iznám se, že už se mi to nechce moc rozebírat. M?j názor jste si mohli…

Prodané domény 9. – 15. května

Tento týden, na rozdíl od předchozího, patří kompletně aukci smazaných domén daukce.cz. Ovšem není to žádná sláva. Nejdražší…


Komentáře

(nezobrazuje se)